The New Deal

Roosevelt’in New Deal programı, 1933-1939 yılları arasında ABD’de ekonomik krize yanıt olarak yürürlüğe konulan bir dizi politika ve programlardan oluşan bir paketti. Bu programlar, devletin aktif bir şekilde ekonomik hayata müdahalesini öngören bir politika olarak kabul edildi. Bu programların amacı, ekonomiyi canlandırmak, işsizliği azaltmak, üretimi artırmak, sosyal güvenliği artırmak ve genel olarak ülke ekonomisini güçlendirmekti.

New Deal programı, büyük ölçüde kamu yatırımlarını içeriyordu. Bu yatırımlar, altyapı projeleri, tarım reformları, bankacılık ve finans reformları, kamu hizmetleri ve işsizlik sigortası programları gibi alanlara yönelikti. Bu programların birçoğu, federal hükümetin ekonomiye müdahale etme gücünü artıran yasal düzenlemeleri içeriyordu.

New Deal programı kapsamında uygulanan bazı reformlar şunlardır:

  1. Civilian Conservation Corps (CCC): Genç işsiz erkeklerin işsizlik dönemlerinde çalıştığı bir programdır. Bu program kapsamında, genç işsizler, ulusal parklarda, ormanlarda ve diğer kamu alanlarında çalışarak ücret kazanmışlardır.
  2. Agricultural Adjustment Act (AAA): Tarım sektörünün krizden çıkması için alınan bir dizi önlem arasında, üreticilere ürünlerini azaltmaları karşılığında ödemeler yapılması ve tarım ürünleri fiyatlarını yükseltmek için üretimin azaltılması yer alıyordu.
  3. National Industrial Recovery Act (NIRA): Sanayi sektörünü düzenlemek amacıyla hazırlanan bir yasadır. Bu yasa, işverenlerin ve sendikaların işçi ücretleri, çalışma saatleri ve çalışma koşulları konusunda birlikte anlaşmalarını öngörmüştür.
  4. Works Progress Administration (WPA): İşsizliği azaltmak ve kamu çalışmaları yapmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu program kapsamında, kamu binaları, yollar, köprüler ve parklar gibi birçok alanda işler sağlanmıştır.
  5. Social Security Act: Yaşlılar, engelliler ve işsizlere yardım etmek için oluşturulan bir programdır. Bu program, Sosyal Güvenlik adıyla bilinir ve hala ABD’de varlığını sürdürmektedir.

New Deal programına ihtiyaç duyulmasının nedeni, Büyük Buhran olarak bilinen 1929 ekonomik krizinin ABD ekonomisinde yıkıcı etkileri olmuştu. Ekonomik faaliyetlerin çökmesi, işsizlik oranlarının artması ve üretimin durması, halk arasında ciddi bir ekonomik krize yol açmıştı. New Deal programı, bu krize yanıt olarak tasarlanmıştı ve ekonomiyi canlandırmak için hükümetin müdahalesini gerektiriyordu.

Programın ülkemize uygulanıp uygalanamayacağını düşündüm fakat günümüz Türkiye’sine New Deal programının doğrudan uyarlanması mümkün değil, çünkü Türkiye’nin ekonomik koşulları, ABD’ninkinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte, Türkiye’de de benzer ekonomik sorunlar vardır ve bu sorunlarla mücadele etmek için benzer politika ve programlar uygulanabilir. Bu politikalar, işsizliği azaltmak, küçük işletmeleri desteklemek, altyapı projelerine yatırım yapmak, sürdürülebilir enerji politikalarını benimsemek ve sosyal güvenliği artırmak gibi alanlara odaklanabilir.

Sonuç olarak, Roosevelt’in New Deal programı, ABD ekonomik krizine yanıt olarak tasarlanmış bir dizi politika ve programlardan oluşuyordu. Bu programlar, ekonomiyi canlandırmak, işsizliği azaltmak ve genel olarak ülke ekonomisini güçlendirmek için tasarlanmıştı. Benzer ekonomik sorunlarla mücadele etmek için günümüz Türkiye’sine benzer politika ve programlar uygulanabilir.

%d blogcu bunu beğendi: